fnserviss.lv par drošībuSIA ”FN-Serviss” ir Latvijā dibināts uzņēmums, kas specializējas ugunsdrošības, darba aizsardzības, kā arī vides aizsardzības jomās.

 FN-Serviss piedāvā dažādus risinājumus, arī automātiskās ugunsdzēsības sistēmas.

FN-Serviss piedāvā dažāda veida ugunsdrošības  sistēmas, kā arī to uzstādīšanu- piemēram, automātiskās dzēšanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāijas sistēmas, kā arī citus risinājumus maksimālai ugunsdrošības nodrošināšanai.

FN-Serviss piedāvājumā ietilpst vairāku veidu ugunsdrošības sistēmas, lai katrs varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko variantu.

FN-Serviss piedāvā automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kuras var iedalīt trīs veidos- ūdens strūklas, ūdens miglas va ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Kā minēts, FN-Serviss saviem klientiem piedāvā dažāda veida signalizācijas iekārtas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, kas ļauj daudz ātrāk noteikt zonu , kurā izcēlies ugunsgrēks , bet arī citus ar drošību saistītus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

Ugunsgrēku nevar iepriekš paredzēt, tieši tādēļ parūpējies laicīgi par savu un līdzcilvēku drošību kopā ar FN-Serviss komandu.

 RISINĀJUMUS DARBA AIZSARDZĪBAS ,KĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS RODI PIE FN-SERVISS SPECIĀLISTIEM

FN-Serviss nodrošina pakalpojumus arī darba aizsardzības jomā. FN-Serviss speciālistu komanda  nodrošina konkrētajam klientam vajadzīgās darbības.

Vēlies gūt zināšanas darba aizsardzības jautājumos? Piesakies uz darba drošības kursiem, kurus organizē uzņēmums FN-Serviss. Saskaņā ar Ministra Kabineta noteikumiem, kursi ilgst 60 stundas, un tajos iegūsi visas vajadzīgās pamatzināšanas- piemēram, par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, kā arī darba vides risku ietekmi un to novērtēšanu. Kursos apgūtais ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav uzskatāms par bīstamu darba vidi. Plašāku informāciju par kursu norisi meklē mājas lapā fnserviss.lv.

Lai izvērtētu iespējamos riskus darba vietā, jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. Arī šajā gadījumā veicamās aktivitātes atkarīgas no katra uzņēmuma specifikas. FN-Serviss sniegs darba vides iekšējās uzraudzības realizēšanu.

 Civilā aizsardzība ir organziatorisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru realizē, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos . FN-Serviss piedāvā plāna izstrādi atbilstoši vajadzībām, kā arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu. Vajadzības gadījumā ir pieejami arī darba drošības kursi.

UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS