fnservissNav noslēpums, ka ugunsdrošība ir būtisks jautājums ikkatrā uzņēmumā un iestādē. Ja gribi parūpēties par ugunsdrošības jautājumu ar profesionāļu palīdzību, vērts izvēlēties uzņēmuma FN-Serviss pakalpojumus.

FN-Serviss sniedz profesionālas konsultācijas ugunsdrošības jautājumos, kā arī tirgo un uzstāda dažāda veida drošības sistēmas.
Kā lieli, tā arī mazi uzņēmumi var atrast sev piemērotāko risinājumu- FN-Serviss piedāvājumā dažāda veida ugunsdrošības sistēmas.
Kā vienu no opcijām var minēt ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kas īpaši efektīvs risinājums būs daudzstāvu namos.

PARŪPĒJIES PAR DROŠĪBU UZŅĒMUMĀ AR UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJU NO FNSERVISS.LV

Uzņēmums FN-Serviss piedāvā vairākas signalizācijas sistēmas – piemēram, gan ugunsdrošības signalizāciju, gan arī vairākas citas ar drošību saistītas signalizācijas iekārtas – piemēram, video novērošanas sistēmu. Jāpiebilst- likums nosaka, ka ugunsdrošības signalizācija ir obligāta noteiktās ēku grupās. FN-Serviss piedāvājumu klāstā divu veidu ugunsdrošības signalizācija -konvencionālā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma un adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēma.
Plašāku informāciju par visām signalizācijas sistēmām meklē mājas lapā Fnserviss.lv

NEPIECIEŠAMS VAJADZĪGS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? UZTICI TO EKSPERTIEM – FN-SERVISS

FN- Servisa pakalpojumu sortimentā arī vairāki ar darba aizsardzību saistīti piedāvājumi- piemēram, darba vides riska novērtēšana un obligāto veselības pārbaužu noteikšana.
Interesenti var apmeklēt arī FN-Serviss rīkotos darba aizsardzības kursus. Šie darba aizsardzības kursi nodrošinās visas vajadzīgās zināšanas, lai pēc tam varētu strādāt par darba aizsardzības speciālistu.
Saskaņā ar Ministra Kabineta jaunākajiem noteikumiem, darba drošības kursi ilgst 60 stundas, un tajos tiek izskatītas visas vajadzīgās pamatzināšanas par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, kā arī darba vides risku ietekmi un to novērtēšanu.
Lai novērtētu visus iespējamos riskus darbinieku drošībai un veselībai, jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. FN-Serviss nodrošina profesionālu darba vides iekšējās uzraudzības realizēšanu.
Saskaņā ar likumu, civilā aizsardzība un tās plāns ir obligāta prasība objektos, kas noteikti kā paaugstinātas bīstamības vai tur, kur var vienlaicīgi uzturēties vairāk kā 50 cilvēku. FN-Serviss piedāvā īstenot ne tikai civilās aizsardzības plāna izveidi, bet arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.
Uztici rūpes par uzņēmuma drošību profesionāļiem! Apmeklē www.fnserviss.lv !

UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS – FNSERVISS.LV