Par Taro kāršu rašanos ir ļoti daudzas versijas, kuru pirmsākums slēpjas tālu gadu tūkstošos. Vispopulārākā ir versija, ka Taro kārtis ir radušās Senajā Ēģiptē. Daudzi okultisti un  visu laiku pētnieki uzskata, ka Taro simboli tika atrasti uz 22 zelta plāksnītēm kādā Senās Ēģiptes svētnīcas pagrabā.

Tā kā Senajā Ēģiptē visas mūžsenās gudrības tika atklātas tikai iesvaidītajiem priesteriem, jādomā, ka šie Lielo Arkānu simboli bija viens no pārbaudījumiem, kas bija jāsaprot un jāiztulko, pirms jaunie priesteri izturēja visus uzņemšanas pārbaudījumus.

Šos simbolus izveidoja šie izglītotie magi, lai saglabātu zināšanas nākamajām paaudzēm. Simboli tika ievietoti starp zīmējumiem un paslēpti kāršu kavā. Jo pasaulē viss mainās – valodas, valdības, valstis, bet cilvēka netikums ir mūžīgs.

Jo patiesi kārtis kopš senseniem laikiem ir ļoti populārs laika kavēklis gan bagātiem, gan nabagiem. Visos laikos valsts,  kas pārsvarā bija baznīcas vara, ir cīnījusies pret kārtīm – nav tikai zināms pret zīlēšanu ar kārtīm vai kāršu spēli. Bet tas jau bija vēlākos laikos, kad Vecie Arkāni  savienojās ar Jaunajiem arkāniem.

Viena no versijām, ir tāda XIV gs. kārtis Eiropā ienesa čigāni, ko arī uzskata par ēģiptiešu izcelsmes (angl. Gipsy). Tas šo ēģiptiešu versiju padara vēl izplatītāku. Kādā veidā kārtis nonākušas pie čigāniem nav zināms, bet okultisti par šo versiju pārliecināja publiku.

Tomēr nav skaidrs no kurienes Lielos Arkānus ieguvuši paši Senēģiptes priesteri. Vieni domā, ka priesteri tos sastādījuši paši, citi, ka tas ir Atlantīdas mantojums, vēl citi domā, ka Arkāni ir saņemti atklāsmju veidā.

 

Arkāni – latīn. arcanus –noslēpums

Nosaukums Tarrochi – pirmoreiz parādās XVI Itālijā. Interpretē atkal ļoti dažādi no ēģiptiešu =  Tar – ceļš, Ro – imperators ir imperatora ceļš.

Tomēr vispopulārākā ir versija norāda uz līdzību Taro un Tora. Tora ir Dieva likums no Vecās Derības.

Taro kārtis
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *