Cik bieži diennaktī Jūs saskaraties ar svešvalodu? Ja darbojaties multinacionālā vidē, esat students, bieži skatāties cittautu televīzijas kanālus vai filmas, tad svešvalodai Jūsu dzīvē ir nozīmīga loma. Lai svešvalodas uztveršana un sazināšanās tajā noritētu bez pārpratumiem, par noderīgu palīgu var kļūt starptautiskais valodu uzņēmums “Skrivanek Baltic”, kuram ir vairāk nekā 20 gadu ilga darba pieredze. Iepazīstieties ar vairākiem no uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem!
TULKOJUMU BIROJS – AR AUGSTIEM KVALITĀTES STANDARTIEM
Loģistika, medicīna, zinātne, nekustamie īpašumi, mežsaimniecība, reklāmu teksti… Tulkošanas birojs “Skrivanek Baltic” prot iztulkot visdažādākos tekstus, jo pazīst šīs nozares. Kā tas iespējams? Uzņēmuma darbinieki ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko darba pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādus rakstiskos un mutiskos tulkojumus, tostarp secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa telefonu, filmu dublēšanu. Lai klientiem nodrošinātu teicamu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs ikvienu tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā nemitīgi uzlabotai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.
ANGĻU VALODAS KURSI JUMS
Angļu valodas kursi ir vieni no pieprasītākajiem svešvalodu kursiem Latvijā. Cilvēki vēlas iemācīties runāt plūstoši, rakstīt bez gramatikas aplamībām un spēt bez kautrēšanās runāties ar ārzemniekiem. Ja neesat pārliecināts par savu angļu valodas zināšanu līmeni, ieskatieties skrivanek.lv, kur pieejams angļu valodas pārbaudījums. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi ir pielāgoti dažādām cilvēku iespējām. Pieejami individuāli, grupu un uzņēmumu kursi, E-mācību programma, kursi “Skype” programmā internetā. Angļu valodas kursi ir izstrādāti dažādām vajadzībām, piemēram, kurss “Teicama darba intervija angļu valodā” un “Angļu valoda darbam ārvalstīs”. Arī bērniem un jauniešiem izveidoti daudzveidīgi angļu valodas kursi, to vidū neaizmirstamas bērnu nometnes.
SMIEKLI UN PIEDZĪVOJUMI – TĀS IR BĒRNU NOMETNES
Veids, kā svešvalodas tiek apgūtas bērnu nometnes laikā, ir atšķirīgs no skolā ierastā. Bērnu valodas zināšanas tiek pilnveidotas ar tematisku aktivitāšu palīdzību konkrētai mērķauditorijai, piemēram, bērnu nometnes anime, manga un pokemonu cienītājiem vai ģeogrāfijas entuziastiem. “Skrivanek Baltic” rūpējas, lai bērniem būtu iespēja pavadīt laiku ar ārzemju pasniedzējiem, kuru dzimtā valoda ir tā, ko bērns vēlas iemācīties. Tas palīdz labāk saklausīt, pareizāk izrunāt vārdus un teikumus un atraisīties sarunai. Mājaslapā www.bernunometnes.lv izlasiet, kādas bērnu nometnes ieplānotas tuvākajā laikā!
KONFERENČU TULKOŠANA STARPTAUTISKIEM PASĀKUMIEM
Vai esat piedalījies sanāksmē, kuru apmeklē cilvēki ar dažādu valodu zināšanu līmeni un ir uzaicināts tulks? Lai saziņu padarītu ērtāku, “Skrivanek Baltic” pakalpojumu vidū ir konferenču tulkošana, ko veic profesionāli tulki. Konferenču tulkošana ir cieši saistīta ar organizatoriskiem jautājumiem, tāpēc uzņēmums korporatīvajiem klientiem piedāvā arī tehnisko tulkošanas aprīkojumu, konsultācijas, materiālu maketēšanu un druku. Konferenču tulkošana ir iespējama arī internetā – interneta vietnē “Skype”.
Apmeklējiet www.skrivanek.lv – tas ir Jūsu gids aizraujošajā svešvalodu pasaulē!

ŠOBRĪD SVEŠVALODA, RĪT JAU SARUNVALODA