darba aizsardzībaDarba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba aizsardzības instrukcijas un darba drošības speciālists – šie 4 un vēl daudzi termini jaunajiem komersantiem var sagādāt daudz jautājumus. Un ne velti, jo darba aizsardzība ir obligāta prasība, kas jāievēro, dibinot un uzturot uzņēmumu, nodibinājumu vai citas tamlīdzīgas iestādes. Lai attiecīgais objekts varētu paredzēt un samazināt negadījumu iespējamību, atbilstu likuma prasībām, ir svarīga atbildīgā persona – darba drošības speciālists. Tas var būt algots darbinieks, specializēta ārpakalpojuma pārstāvis vai arī pats darba devējs (ja objektā strādā ne vairāk kā desmit cilvēki). Visi iepriekš uzskaitītie varianti paredz sertificētu darbību, tātad obligātus kursus diploma nopelnīšanai vai augstāko izglītību ar atbilstošu kvalifikāciju.

Vairāk informācijas- http://fnserviss.lv/60-stundas-pamatlimena-kursi-darba-aizsardziba/!

Lai darba aizsardzība tiktu realizēta un uzturēta atbilstoši konkrētā objekta darbībai, sākotnēji tiek veikts pētījums, kas nosaka, kādi potenciālie darba vides riska faktori attiecīgajā vidē pastāv. Tie var būt ļoti daudzveidīgi, piemēram, ražotnēs vislielākā uzmanība tiks pievērsta darbam ar tehniku, smagumu pārvietošanu u.tt. Izrietot no atlasītajiem faktoriem, ir jāpasūta darba aizsardzības instrukcijas, kas ietver nepieciešamos darba kārtības noteikumus, piemēram, rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ugunsdrošības nosacījumus u.tt. Tās ir paradzēts izmantot vismaz 1 reizi gadā, kad izvēlētais speciālists plāno, īsteno un uzskaita ikgadējo instruktāžas pasniegšanu visiem iestādē nodarbinātajiem.

DARĪT PAŠA SPĒKIEM VAI ALGOT PRFESIONĀLI?

                Nereti darba devējam pietrūkst laika papildus pienākumiem, piemēram, darba aizsardzības instrukcijas izpētei un instruktāžas vadīšanai, nemaz nerunājot par darba aizsardzības apmācību iziešanu, lai likumīgi varētu uzņemties atbildību darba drošības jautājumos. Kā vēl viens variants ir algot cilvēku, kam būs novirzīti visi ar darba drošību saistīti pienākumi, bet algots darba drošības speciālists var izrādīties neizdevīgs, ja uzņēmums lielākoties darbojas, piemēram, digitālajā vidē. Tomēr, lai arī kāds ir Jūsu objekta darbošanās veids, darba aizsardzība ir svarīgs likuma punkts gan darba devējam, gan darba ņēmējam, tāpēc šādos gadījumos izdevīgāk ir ļaut par šī procesa uzturēšanu parūpēties profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

FN-SERVISS PAR VISU PARŪPĒSIES

                Individuāla pieeja, mērķis padarīt ikvienu vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā līmenī, sadarbojoties ar uzņēmumu FN-SERVISS. Tas ir uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi darba drošības jautājumos, kas darbojas atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes standartiem.

                Uzziniet vairāk uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv vai arī ierodieties uz kādu no uzņēmuma birojiem/noliktavām Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Ar FN-SERVISS var sakontaktēties pa telefona numuru 67556799 vai rakstot uz fnserviss@fnserviss.lv.

Pakalpojumi darba drošības jautājumos- FNserviss.lv