Kredīts uzņēmumiem līdz 10 000 LsHipotēku banka izveidojusi Mikrokreditēšanas programmu, kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt kredītu līdz 10 000 Ls. Aizdevumu iespējams saņemt gan investīcijām, gan arī apgrozāmiem līdzekļiem.

Kredītu iespējams saņemt mikrouzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk kā 10 darbinieki un kuru gada bilance nav lielāka par 1.4 miljoniem latu. Mikrokreditēšanas programmas atbalstam var pieteikties arī jaunie uzņēmēji, kuri nolēmuši reģistrēt jaunu mikrouzņēmumu. Šajā gadījumā pēc kredīta saņemšanas divu mēnešu laikā uzņēmums oficiāli jāreģistrē.

Kredīts uzņēmumiem līdz 10 000 Ls:

 • jāatdod termiņā līdz pieciem gadiem;
 • pieejams ar divām procentu likmēm : fiksētu no 5% līdz 8% vai mainīgu no 0% līdz 3% plus 6 mēnešu RIGIBOR;
 • tiek piešķirts ar 10% klienta līdzdalību, ja aizdevuma summa ir virs 5 000 latu. Ja kredīts nepieciešams līdz 5 000 latu, tad aizņēmēja līdzdalība ir 0%.

Aizdevums netiek piešķirts uzņēmumiem:

 • kuriem ir nodokļu parādi;
 • kuri uzskatāmi par grūtībās nonākušiem;
 • kuriem esošo saistību summa Hipotēku bankā un citās finanšu institūcijās ir lielāka par 50 000 latu;
 • kuri darbojas kādā no programmas neatbalstāmajām nozarēm.

Hipotēku banka Mikrokreditēšanas programmas ietvaros neatbalsta šādas nozares:

 • zivsaimniecība un akvakultūra;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • apdrošināšana, banku un finanšu institūciju pakalpojumi;
 • ieroču ražošana un tirdzniecība;
 • tabakas un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
 • azartspēles un derības;
 • autotransporta iegāde komercpārvadājumiem.

Saņemot kredītu līdz 10 000 Ls, uzņēmumi var pieteikties arī granta saņemšanai jeb neatmaksājamiem naudas līdzekļiem. Programma tiek finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, valsts budžeta līdzekļiem un Latvijas un Šveices sadarbības programmas.

Kredīts uzņēmumiem līdz 10 000 Ls

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *