kredīts uzņēmējdarbībaiKonsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, mācības un kredītu uzņēmējdarbībā iespējams saņemt, piesakoties Hipotēku bankas Starta programmā. Programmas galvenais uzdevums ir attīstīt uzņēmējdarbību valstī. Saimnieciskās aktivitātes paaugstināšana ir nepieciešama, lai celtu valsts ekonomisko stāvokli.

Kredīts uzņēmējdarbībai tiek piešķirts līdz 60 000 latu, ja klienta līdzdalība ir vismaz 10%. Aizdevumu bez klienta līdzdalības iespējams saņemt līdz 5 000 latu.

Lai varētu saņemt nepieciešamo kredītu, vispirms ir jāizstrādā biznesa plāns, kurš pēc tam jāiesniedz izskatīšanai. Ja dalībniekam ir priekšzināšanas uzņēmējdarbībā, tad viņš var savu biznesa plānu izstrādāt individuāli, nepiedaloties Starta programmas mācībās.

Savukārt, ja priekšzināšanu nav vai arī, ja tās ir nepietiekamā līmenī, tad mācības nepieciešams apmeklēt. Tās pieejamas vairākos moduļos, atkarībā pēc dalībnieka konkrēto zināšanu nepieciešamības:

  • Komercdarbības pamati;
  • Vadības pamati;
  • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums;
  • Mārketinga pamati;
  • Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi;
  • Uzņēmuma finanšu vadība.

Vienam dalībniekam iespējams apmeklēt ne vairāk par 2 apmācību moduļiem.

Kas var pieteikties programmā?

Starta programma izstrādāta tā, lai tajā varētu pieteikties ikviens, kurš vēlas iegūt kredītu uzņēmējdarbības sākšanai:

  • pilngadīgi Latvijas iedzīvotāji;
  • jaundibinātie komersanti;
  • esošie komersanti.

Respektīvi, lai pieteiktos programmai nav svarīgi, vai persona ir strādājoša vai nav, kā arī nav svarīgi, cik liels daudzums priekšzināšanu tai ir uzņēmējdarbībā. Kredītu uzņēmējdarbībai var saņemt arī jaundibinātie komersanti, kuri savu darbību reģistrējuši pēdējo 3 gadu laikā, kā arī esošie uzņēmēji, ja tie vēlas uzsākt jauna produkta ražošanu.

Kredīts Hipotēku bankā uzņēmējdarbības sākšanai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *