Pārtikas drošībaPĀRTIKAS DROŠĪBA UZŅĒMUMĀ – ĀTRI UN AUGSTVĒRTĪGI KURSI WEBAPMACIBA.LV

Būtisks noteikums strādājošajiem ēdināšanas nozarē ir apgūt sanitāro minimumu. Šāds mācību kurss, kā to paredz normatīvi, jānokārto ikvienam, kurš nav mācījies pārtikas specialitātē . Pārtikas drošība uzņēmumā vai higiēnas un ražošanas prakse – aiztaupiet garas darba stundas un finanses, iegūstot vajadzīgo virtuāli jebkurā vietā Latvijā kopā ar Webapmaciba.lv!

Teicamus  rezultātus veicinās nevainojama higiēna uzņēmumā

Nekas cits kā higiēna uzņēmumā var veicināt labus rezultātus un pozitīvas atsauksmes no vadības un viesiem. Kādus noteikumus uzdod higiēna uzņēmumā saistībā ar individuālo higiēnu? Kas jāņem vērā ēdienu gatavošanā? Kā labāk izsargāties no vides bīstamības? Šādus jautājumus apskata Webapmaciba.lv pārtikas higiēnas kursi, rūpēs par to, lai priekšzīmīga higiēna uzņēmumā jaunajiem darbiniekiem vai strādājošajiem, kam jāatjauno kvalifikācija, nesagādātu liekas rūpes un neskaidrības.

Savā dzīvoklī elementāri apgūti pārtikas higiēnas kursi

Lai aizsāktu pārtikas higiēnas apmācības, jāizveido profils Webapmaciba.lv mājaslapā kā privātam apmeklētājam vai arī jāpievienojas no firmas konta un jāpasūta pārtikas higiēnas kursi. Attiecīgi interesents saņems piekļuvi visiem vajadzīgajiem apmācību tematiem pašam piemērotā laikā un atrašanās vietā Latvijā. , lai izietu derīgas pārtikas higiēnas apmācības, nav jāpatērē laiks ceļā uz skolu, kamēr apgūt sanitāro minimumu iespējams, tikai izraugoties atbilstošāko brīdi, iekārtojoties savā klubkrēslā. Turklāt pārbaudītā apmācību vietne Webapmaciba.lv sniedz kursu iziešanas opciju vidēji 3 stundās, vadoties pēc iepriekšējo zināšanu bāzes.

Laba higiēnas un ražošanas prakse uzņēmuma darbībai atbilstoši noteikumiem

Kas  īsti ir pārtikas drošība uzņēmumā un kāda veida zināšanas konkrētie pārtikas higiēnas kursi sniedz? Likumdošanā fiksēta pareizā higiēnas un ražošanas prakse un attiecīgie pasākumi. Tas nozīmē visdažādākās specifikas, kurām jāatbilst katram darbības posmam ēdināšanas aprites kompānijā. Nosacījumi attiecināmi gan uz izmantošanā esošajām telpu daļām un automašīnām, tāpat uz personāla higiēnu un ražošanas shēmu, kam atbilstoši izstrādāta higiēnas un ražošanas prakse.

Webapmaciba.lv online apmācību platforma nodrošina opciju apgūt sanitāro minimumu nekavējoties, bez citu cilvēku piesaistes un bez papildu izdevumiem. Vienlaikus apmācību nodarbības pieejamas kā latviešu, tā krievu valodā, attiecīgi pārtikas drošība uzņēmumā apgūstama ikvienam ērtākajā formātā. Webapmaciba.lv piedāvātie materiāli sastāv no trīs sadaļām – testiem, mācību vielas un noslēdzošā pārbaudījuma. Ja fināla pārbaudījumā precīzo atbilžu īpatsvars ir vairāk par 20%, pārbaudījums ir ieskaitīts. Ielūkojies Webapmaciba.lv un piesakies nodarbībām  tūlīt!

Kas īsti ir pārtikas drošība uzņēmumā un kāda veida zināšanas konkrētie pārtikas higiēnas kursi sniedz?