Daudzas autoskolas piedāvā daļu apmācību, piemēram, teorētiskās nodarbības, gandrīz par velti, visbiežāk publicējot lētus piedāvājumus kolektīvās iepirkšanās portālos, bet pēcāk piemēro augstāku maksu braukšanas apmācībai un dokumentu noformēšanai. Kopumā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 autoskolas, no kurām lielākā daļa likumsakarīgi atrodas Latvijas galvaspilsētā, Rīgā. Tieši tāpēc ir svarīgi rūpīgi izlemt to, kura autoskola nodrošina, lai autovadītāju kursi būti kvalitatīvi, vienlaicīgi nodrošinot, ka netiek piemērotas nekādas slēptās izmaksas.

CSDD mājas lapa ir viens no informācijas avotiem, kurš var noderēt labākās auto skolas atlasē. CSDD publicēta statistika par autoskolu beidzēju sekmību, kārtojot teorētisko un praktisko eksāmenu pirmajā reizē. Dati par kursantiem, kas nenokārto vai noliek eksāmenu ar otro reizi diemžēl netiek piedāvāti, kas uzskatāms par lielu trūkumu, jo daudzi nokārto eksāmenu ar otro reizi, bet autoskolas un, protams, arī pasniedzēju, statistika ir sabojāta. Lai gan informācija ir noderīga, tas nevar būt vienīgais izvēles kritērijs.

Laba autoskola – tā ir mūsdienīga autoskola. Jānovērtē autoskolas mājas lapa, kā arī piedāvājums un aktivitātes sociālajos tīklos – regulāras aktivitātes sociālajos portālos, esošo un potenciālo klientu izglītošana par dažādām tēmām norāda uz to, ka autoskolai rūp klients. Uzteicami, ja autoskola piedāvā novitātes, piemēram, ērtu izmaksu aprēķinu ar kalkulatora palīdzību (šobrīd to piedāvā autoskola PRESTO). Daudzas autoskolas piedāvā arī online testus zināšanu pārbaudei.

Pievērs uzmanību līguma termiņam, kuru noteikusi autoskola – šis ir svarīgs faktors, kuru topošie auto vadītāji bieži palaiž garām. Ieteicamais autoskolas noteiktais līguma derīguma termiņš ir vismaz viens gads, jo prakse liecina,  ka aptuveni tik ilgs laiks ir nepieciešams ļoti daudziem kursantiem, lai iegūtu autovadītāja apliecību. Piesakoties apmācībai ir sajūta, ka tiesības ir jāiegūst maksimāli ātri un trīs, četri mēneši jau liekas daudz, taču parasti parādās dažādi šķēršļi – citas mācības, nespēja savienot autoskolu ar darbu u.c.. Šādos gadījumos laiks līdz CSDD eksāmenam pagarinās. Dažas autoskolas to saprot un ir iemācījušās izmantot, nosakot nepamatoti īsu līguma darbības termiņu (3-6 mēneši) un par līguma pagarināšanu prasa samaksu. Šāda autoskola nav laba izvēle.  Ikvienai autoskolai jāslēdz apmācības līgums. Noteikti iepazīstieties ar šo līgumu (paņemiet uz mājām un salīdziniet ar citu autoskolu piedāvātajiem līgumiem), īpašu uzmanību pievērsiet sekojošām līguma sadaļām: autoskolas pienākumi un tiesības; klienta pienākumi un tiesības; noteiktie maksājumi; kārtība, kādā tiek kārtoti autoskolas eksāmeni (prasības, nosacījumi, eksāmena derīguma termiņš); kārtība, kādā tiek risināti strīdi un nesaskaņas. Par visiem pakalpojumiem, kurus nodrošina autoskola apmācības laikā, ir jāpieprasa maksājumu apliecinoši dokumenti. Tas domstarpību risināšanas gadījumā palīdzēs pilnvērtīgāk pārstāvēt savas intereses. Ja mācību procesā radīsies domstarpības, tās pirmkārt tiks risinātas, balstoties uz iepriekš noslēgto līgumu.

Vieni uzskata, ka labākā autoskola ir tā, kurai zemākas izmaksa, citi – kur tuvāk, bet trešie uzskata, ka vislabākais kritērijs ir gana labas atsauksmes. Tomēr, jāsaka, ka galvenais kritērijs ir apmācību kvalitāte, kura nodrošina, lai kursi noritētu veiksmīgi. Izvēloties autoskolu, kurā būs jāapgūst autovadītāju kursi, jāņem vērā dažādi faktori, kuri ietekmē auto vadītāju kursu kvalitāti – jāveic kārtīga izpēta.

Kā atrast labu autoskolu?