juridiskie pakalpojumi sia consiliumJuridiska rakstura pakalpojumus bieži nākas praktizēt aģentūrām un privātpersonām, kas saskārušās ar firmas vadīšanu un kam situācijas atrisināšanā noder profesionāļu atbalsts. Uzņēmējdarbībā nereti nākas sastapties ar dažādām tiesiskām situācijām, kam noder iedarbīgs atrisinājums. Dažnedažādi tiesiskie un grāmatvedības risinājumi klientiem un uzņēmējdarbības sektorā.

Atšķirīgiem klientiem ir konkrēti juridiskās nozares jautājumi, kurus eksperti risina atbilstoši kodeksā ietvertiem noteikumiem.

1. Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība

Juridisko pakalpojumu pamatā ir klientu un uzņēmumu interešu aizstāvniecība ar organizācijām, fiziskajām personām, kā arī citiem. Kompetenti darbinieki sagatavos nepieciešamo dokumentāciju pilnīgai pārstāvībai krimināllietās, civillietās u.tml.

2. Komercijas reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā

Juristi noformēs nepieciešamos dokumentus Uzņēmuma reģistrā formalitāšu kārtošanai. Kā piemēram, uzņēmuma dibināšanas dokumentu noformēšana un iesniegšana. Tiesisko pakalpojumu sarakstā ietverti arī statūtos paredzēto pārmaiņu precīza noformēšana: izmaiņas pamatkapitātā, uzņēmuma dalībnieku un valdes locekļu maiņa u.c.

3. Firmas lietvedība un līgumi

Juristi kvalitatīvi sagatavos darba, aizdevuma un dāvinājuma līgumus, nomas vai īres līgumu u.c., kā arī vēl citus dokumentus. Izvēloties tiesisko pakalpojumu sniedzējus, aiztaupīsi iespēju tālāk saskarties ar neprecīziem un neatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēto dokumentāciju.

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

VID, Centrālā statistikas pārvalde, bankas u.c. – ar šīm iestādēm samērā bieži sazinās kompānijas grāmatveži, veidojot pieprasītos finanšu kopsavilkumus, personāla uzskaiti, algām un sagatavojot uzņēmumu ekspertīzei.

Uzņēmumu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi sniegs iespēju pilnvērtīgi koncentrēties kompānijas mērķu īstenošanai.

Juridiskie jautājumi tiesvedībā, lietvedībā, reģistros

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *