hipo.lv altum atbalsta programmasJa vajadzīgi finanšu līdzekļi, kuri atvieglos sākt biznesu vai izvērst līdzšinējo, lietderīgs risinājums ir Hipotēku bankas (Hipo.lv) piešķirtie mikrokredīti. Hipo.lv mikroaizdevuma programmas ietvaros aizdevumi var tikt izsniegti kapitālam un investīcijām. Kā galvotājs uzņēmējdarbības finansējumam ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieks. Mikrokredīta laiks ir 5 gadi. Lielākā iespējamā piešķirtā finansējuma naudas summa ir līdz 10 000 latu jeb 14 228.72 eiro, toties apgrozāmiem finanšu līdzekļiem līdz 5000 latu (7 114,36 EUR).

Finansējuma uzņēmējdarbībai saņemšanas noteikumi
Ir vajadzības, kam jāatbilst esošajam vai topošajam uzņēmumam, lai varētu rakstīt prasību par valsts atbalstu . Mikroaizdevumam var pieteikties tie uzņēmēji un uzņēmumi, kas atbilst tādiem kritērijiem:
*mazie uzņēmumi, kur strādā ne vairāk kā 10 darbinieki;
*uzņēmumi, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nav lielāka par 1.4 miljoniem latu jeb 1 992 020,53 EUR;
*uzņēmuma esošo parādu summa finanšu iestādēs, Hipotēku un citās bankās nav lielāka par 50 tūkstošiem latu (71 143,59 eiro).
Bez tam iespējas iegūt mikrokredītu ir jaunajiem uzņēmējiem pat pirms uzņēmuma reģistrēšanas. Vienīgais 2 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas vajag reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam, kurš piesakās finansējuma atbalstam ir VSAOI vai nodokļu parādsaistības, banka aizdevumu neapstiprina. Programma – finansējums biznesam – ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas finanšu resursiem. Mikrokredīts ir garantēts atbalsts uzņēmējiem, kuri grib attīstīt saimniecisko darbību tepat Latvijā un izveidot papildus darbavietas, jo samērā bieži mazie uzņēmumi kļūst par līderiem savā nozarē.
Mikrokreditēšanas programmas dalībniekiem pakalpojumi no Hipotēku bankas
Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programmas klienti uzreiz kļūst par internetbankas HipoNet lietotājiem, kur droši, ērti un attālināti pārvaldīt piešķirto finansējumu un sekot līdzi konta stāvoklim.
Ja Hipotēku bankā ir aktīvs aizdevums, pieejami valūtu darījumi. Valūtu darījumi tiek veikti pēc Hipo.lv bankas izvirzītajiem bezskaidras valūtas maiņas kursa. Ja uzņēmums nodarbojas ar vietējo vai starptautisko tirdzniecību, Hipotēku banka piedāvā dokumentāro operāciju pakalpojumus. Pakalpojumu sarakstā ir šādas darbības: bankas galvojums, dokumentu inkaso un akreditīvs. Dokumentārās operācijas palīdzēs izvēlēties atbilstošāko samaksas variantu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Pie papildus pakalpojumiem mikrokredīta saņēmējiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem gadījumos, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Tāpat jāpiebilst, ka gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem ir pieejami Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumi.

HIPOTĒKU BANKAS MIKROKREDĪTS