fnserviss.lv rigaVeicināt drošu, aizsargātu ikdienu no vairākiem riskiem un negadījumiem – šādi tiek pozicionēta uzņēmuma FN-Serviss misija. Tā tiek veiksmīgi realizēta ar dažādu drošības aizsardzības pakalpojumu komplektēšanu klientiem. Uzņēmuma FN-Serviss servisa piedāvājumā ietvertas konsultācijas, kursi un risinājumi, kas saistīti ar darba drošību un aizsardzību, drošības sistēmām un signalizācijām, ugunsdrošību. Piedāvājot efektīvus risinājumus vairāk nekā desmit gadus, FN-Serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijā.

Kā viens no pakalpojumiem, ko klientiem piedāvā FN-Serviss, ir signalizācijas un drošības iekārtu ieteikumu izveidošana un iekārtu ierīkošana.

Kas uzņēmumā ir ļoti svarīgs ugunsdrošībā saskaņā ar likumdošanu? FN-Serviss aicina pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā iekļauti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespēja atlasīt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa piemērotību Latvijā regulē kā Ugunsdrošības noteikumi, tā arī Eiropas un Latvijas. Arīdzan profesionāli ar darba aizsardzību saistīti risinājumi sniegs iespēju uzņēmumā atbildīgajiem cilvēkiem nokārtot efektīvu un darbībā nozīmīgu informāciju no FN-Serviss pieredzējušajiem uzņēmuma darbiniekiem.

Vienmēr tiek apgalvots, ka katra uzņēmuma kapitāls ir veseli un darbspējīgi darbinieki, tieši tāpēc darba aizsardzība ir kā viena no jomām, kurā FN-Serviss klientiem piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Darba aizsardzības kursi ir jāapmeklē ikkatram darba drošības speciālistam, jo to procesā tiek iegūti priekšstati un zināšanas obligātajos darba aizsardzības pamatjautājumos: vispārīgajos darba aizsardzības jautājumos, viss par normatīvajiem aktiem, darba vides risku iedarbību, to izvērtēšanu un iespējamo novēršanu. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamatlīmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikt dalību apmācībām un instruktāžām, kā arī pieteikt konkrētu pakalpojumu var gan uzņēmuma mājaslapā, gan sazinoties ar FN-Serviss speciālistiem telefoniski. Droša, sakārtota un pasargāta ikdiena – tāda ir FN-Serviss misija.

DARBA DROŠĪBAS KURSI, UGUNDROŠĪBAS NORMATĪVIE AKTI UN TO IZSTRĀDĀŠANA, SIGNALIZĀCIJAS – PAKALPOJUMI  NO UZŅĒMUMA FN-SERVISS