TV programma internetā

Ir ārkārtīgi grūti pateikt, ar ko gan šodien nav saistīts internets. Tas pārklāj vai ikvienu dzīves jomu un iespējamās ikdienas vajadzības vai iespējas. Daudziem nu jau zināms, ka internets atvieglo arī televīzijas skatīšanos. Turklāt tas piedāvā ne tikai iespēju skatīties…