Konsultācijas biznesa uzsākšanāIkviens, kurš vēlas uzsākt savu biznesu, var pieteikties Hipotēku bankas piedāvātajā Starta programmā. Tajā pieejamas bezmaksas konsultācijas un apmācības, kā arī finansiāls atbalsts biznesa uzsākšanai.

Lai pieteiktos Starta programmai, jādodas uz tuvāko Hipotēku bankas filiāli un jāiesniedz pieteikums finansiālajam atbalstam. Bankas filiāles konsultanti piedāvās aizpildīt attiecīgu testu, pēc kura rezultātiem būs iespējams noteikt dalībnieka zināšanas uzņēmējdarbībā. Pietiekamu zināšanu gadījumā pretendents var izstrādāt savu biznesa plānu, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar bankas speciālistiem un iesniegt to izskatīšanai. Pretējā gadījumā tiek piedāvāts apmācību kurss.

Apmācības iespējams apmeklēt šādos moduļos:

  • Komercdarbības pamati;
  • Vadības pamati;
  • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums;
  • Uzņēmuma finanšu vadība;
  • Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi;
  • Mārketinga pamati.

Komercdarbības pamati tiek organizēti 80 stundu kursos, bet pārējie moduļi – 20 stundu kursos. Vienam programmas dalībniekam iespējams apmeklēt ne vairāk kā divus moduļus. Konsultācijas biznesa plāna izstrādei un tā uzsākšanai pieejamas arī tiem pretendentiem, kuri neapmeklē apmācību moduļus.

Kad izstrādāts biznesaplāns, tad tas kopā ar finansiālā atbalsta pieteikumu jāiesniedz bankā. Starta programmas ietvaros projektiem tiek piešķirts līdz 60 000 latu, ja dalībnieka līdzdalība ir vismaz 10%. Ja nepieciešamā summa nav lielāka par 5000 latu, aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama.

Projektam var pieteikties visi pilngadīgie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir radusies vēlme uzsākt savu biznesu, kā arī esošie un jaundibinātie uzņēmēji. Ja Starta programmai piesakās esošais komersants, tad viņam jauna darbības virziena sākšanai vai jauna produkta ražošanai jāreģistrē jauns uzņēmums.

Bezmaksas konsultācijas Hipotēku bankā biznesa uzsākšanai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *