www.autoskolas.com - auto skolasAuto skola ir starpnieks starp potenciālo auto vadītāju un Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), kas izsniedz autovadītāja apliecību. Topošā autovadītāja dzīvē auto skola veic  vairākus svarīgus uzdevumus: auto skola nodrošina teorijas apmācību, piedāvā braukšanas apmācībai savus braukšanas instruktorus, ar parakstu braukšanas kartē apliecina gatavību CSDD teorijas un braukšanas eksāmenam un vajadzības gadījumā palīdz nokārtot medicīnisko izziņu un pirmās palīdzības apliecību (auto skola uzaicina uz teorijas nodarbību ārstu, kas ir tiesīgs izsniegt šos dokumentus). Ikvienai autoskolai jāslēdz apmācības līgums. Noteikti iepazīstieties ar šo līgumu (paņemiet uz mājām un salīdziniet ar citu autoskolu piedāvātajiem līgumiem), īpašu uzmanību pievērsiet sekojošām auto skolas līguma sadaļām: pienākumi un tiesības, kuras paredz auto skola; klienta pienākumi un tiesības; noteiktie maksājumi; kārtība, kādā tiek kārtoti auto skolas eksāmeni (prasības, nosacījumi, eksāmena derīguma termiņš); kārtība, kādā tiek risināti strīdi un nesaskaņas.

Par visiem pakalpojumiem, ko nodrošina auto skola apmācības laikā, ir jāpieprasa maksājumu apliecinoši dokumenti. Tas domstarpību risināšanas gadījumā palīdzēs pilnvērtīgāk pārstāvēt savas intereses. Ja mācību  procesā radīsies domstarpības, tās pirmkārt tiks risinātas, balstoties uz iepriekš klienta un auto skolas noslēgto līgumu. (Par piedāvātā līguma atbilstību Latvijas likumdošanai varat konsultēties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā K. Valdemāra iela 157, Rīga tālr.: +371 67212688 vai jebkurā no tā reģionālajiem sektoriem). Jāatzīst, ka ne visas auto skolas darbojas godīgi attiecībā pret to klientiem. Daudzas autoskolas piedāvā daļu apmācību (piemēram, teorētiskās nodarbības) gandrīz par velti (visbiežāk – ar kuponiem kolektīvās iepirkšanās portālos), bet pēcāk piemēro augstāku maksu braukšanas apmācībai un dokumentu noformēšanai.Tieši tāpēc ir svarīgi rūpīgi izlemt to, kura auto skola nodrošina, lai apmācība būtu kvalitatīvo, vienlaicīgi nodrošinot, ka auto skola nepiemēro nekādas slēptās izmaksas.

Auto skola, sākot apmācību, iekļauj klientu apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācības stundu skaitu. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus (to Jūs varat darīt mājās patstāvīgi), bet nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai. Apmācību laikā (tikai ārpus noteiktā nodarbību laika) var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai auto skola varētu noteikt Jūsu zināšanu līmeni un gatavību vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeniem. Beidzoties teorētiskajai apmācībai, auto skola visbiežāk nosaka kārtot teorētisko eksāmenu, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā. Par nodarbību neapmeklēšanu auto skola ir tiesīga Jūs atskaitīt no mācību grupas. Arī šai kārtībai jābūt aprakstītai apmācības līgumā, ar kuru pirms tam iepazīstina auto skola.

Minimālais braukšanas nodarbību skaits, kuru var nodrošināt arī auto skola, ir 14 nodarbības, bet, ja Jums nav iepriekšēju iemaņu, ar šīm 14 nodarbībām noteikti nepietiks. Jūsu gatavības pakāpi var noteikt arī profesionāļi, kurus nodrošina izvēlētā auto skola. Jūs varat aptuveni prognozēt braukšanas apmācībai nepieciešamo nodarbību skaitu, savam vecumam gados pieskaitot 10 nodarbības (piemēram, ja Jūs esat 20 gadus vecs(a), būs nepieciešamas aptuveni 30 braukšanas stundas). Mācoties braukt, Jums jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai – ja vadāt automobili vai motociklu; vai transportlīdzekļa vadītāja apliecībai – ja vadāt motociklu (izņemot velosipēda un M kategorijas – mopēda vadītāju apliecību). Vienas braukšanas nodarbības ilgums ir 45 minūtes un vienā dienā braukšanas mācību ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas.

Jūs varat brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus teorētiskās apmācību nodarbību laika apgūsiet braukšanas prasmi (teorētiskās apmācības, kuras sniedz auto skola, kavēt nedrīkst). Instruktorus parasti piedāvā pati auto skola. Par braukšanas nodarbību laiku un vietu Jūs vienojaties ar instruktoru individuāli. Var gadīties, ka Jūs neapmierinās instruktora apmācības metode vai tīri cilvēciski nevarēsiet ar viņu saprasties – šajā gadījumā varat izvēlēties citu instruktoru. Sākotnējai apmācībai jānotiek norobežotos laukumos vai autodromos (tos nodrošina auto skola vai izvēlētais instruktors). Kad Jūsu braukšanas iemaņas būs sasniegušas noteiktu līmeni, Jūs braukšanas apmācību turpināsiet pa koplietošanas ceļiem. Braukšanas nodarbības tiek fiksētas apmācības kartē.

Beidzot braukšanas apmācību, instruktors par to izdarīs atzīmi apmācības kartē

Auto skolas apmācību norise