atbalsta programmasLai veicinātu valsts tautsaimniecību un pievienotās vērtības radīšanu, Hipotēku banka MVU izaugsmes aizdevuma un Konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu ietvaros sniedz finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir turpmākie darbības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ aizdevumu nav iespējams saņemt citās kredītiestādēs.

Par MVU izaugsmes aizdevuma atbalsta programmas dalībniekiem var kļūt:

  • mazie komersanti;
  • vidējie komersanti;
  • lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Par Konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas dalībnieku var kļūt:

  • mazo uzņēmumu īpašnieki;
  • vidējo uzņēmumu īpašnieki;
  • lielo uzņēmumu īpašnieki.

Kļūstot par MVU izaugsmes atbalsta programmas dalībnieku, maksimālā aizdevuma summa ir 300 000 latu vienam komersantam vai 2.2 miljoni latu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, savukārt kļūstot par Konkurētspējas uzlabošanas programmas dalībnieku, maksimālā aizdevuma summa ir 1.5 miljoni latu vienam komersantam vai savstarpēji saistītām personām.

Aizdevumi tiek piešķirti gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem. Lai kādā no atbalsta programmām saņemtu finansējumu, nepieciešams galvotājs. Par to var būt uzņēmuma īpašnieks, kuram pieder vismaz 10 % no kapitāla daļām.

Jāņem vērā, ka aizdevumi netiek piešķirti:

  • komersantiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās;
  • komersantiem, kam ir nodokļu parādi;
  • komersantiem, kas darbojas kādā no programmu neatbalstāmajām nozarēm.

Saimnieciskās nozares, kas netiek atbalstītas programmu ietvaros, iespējams aplūkot Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv

MVU izaugsmes un Konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *