siltumsūkņa montāžaNeatņemama sastāvdaļa pilnvērtīgai dzīvei ir kvalitatīvas ūdens apgādes sistēmas izveide. Ikviens zina, ka svaiga un tīra ūdens pieejamība ir svarīgākais no komforta nosacījumiem. Latvijā ūdensapgādes sistēmas izveidi piedāvā SIA “GROUND WATER” (Udensjums.lv) speciālisti. Ja konkrētajā īpašumā jau ir ierīkots dziļurbums, Udensjums.lv meistari kvalitatīvi ierīkos ūdens pievadīšanu mājai. Jūs novērtēsiet to, ka darbi tiks veikti kārtīgi un bez liekas steigas! Arī tad, ja esošajam dziļurbumam ir nepieciešams remonts vai pat pamatīgāka rekonstrukcija, Udensjums.lv meistari novērtēs situāciju un sniegs padomus. Tādējādi klients varēs izskatīt dažādus variantus un izvēlēties sev piemērotāko un konkrētajā situācijā labāko variantu!
Savukārt, ja ūdens paredzēts tikai saimnieciskām vajadzībām, var izmantot spices urbuma ūdeni, jo to iegūst no virsējiem zemes slāņiem, tādēļ nederēs par dzeramo ūdeni (jo nav pilnīgi tīrs). Spices urbumi tiek ierīkoti vietās, kur ūdeni var iegūt no smilts vai grants zemes slāņiem. Spices lielākās priekšrocības – ierīkošanas izmaksas un laiks. Ņemot vērā to, ka dziļums spices urbumiem ir neliels (bieži vien 20 – 25 m) tātad arī būs mazākas izmaksas. Parasti spices ierīkošana prasa vienu, divas dienas, atkarībā no plānotā dziļuma un tas ir pavisam īss laiks, salīdzinot ar citiem, apjomīgākiem urbumu projektiem. Kā spices trūkumu parasti uzsver to, ka nevar pilnībā prognozēt vai urbumā būs pietiekams ūdens daudzums. Ja tā nav, tad var nākties rakt papildus šahtu, lai novietotu sūkni tuvāk ūdenim. Par vēl vienu trūkumu tiek uzskatīta ūdens kvalitāte, kas var būt diezgan zema, it īpaši seklās akās. Tomēr jāatgādina – tieši tāpēc spice ir domāta, lai ar ūdeni nodrošinātu saimnieciskos objektus, tādēļ spices ierīkošana ir ātrākais un lētākais veids kā iegūt ūdeni. Ja nepieciešams, te pieejama arī siltumsūkņu ierīkošana.

ARTĒZISKO AKU UN DZIĻURBUMU IERĪKOŠANA