Apmācības mārketinga pamatosVēlies uzsākt savu biznesu, bet neesi pārliecināts, vai spēsi to veiksmīgi realizēt, jo trūkst zināšanu mārketingā? Hipotēku bankas piedāvātā Starta programma ir lielisks risinājums. Tā ir valsts atbalsta programma biznesam, kas ietver finansiālu atbalstu aizdevuma un grantu veidā, kā arī apmācības un konsultācijas veiksmīgai biznesa plāna izstrādei un realizācijai. Apmācības iekļauj arī apmācības mārketinga pamatos, kas paplašinās zināšanas par uzņēmuma tēla veidošanu un klientu piesaisti.

Starta programmā pieejamās apmācības

Apmācības mārketinga pamatos, kas ir daļa no Starta programmā pieejamām apmācībām, ir 20 stundu garš kurss, kura laikā tiek sniegtas nepieciešamās zināšanas uzņēmuma tēla veidošanā, klientu piesaistē un citos veiksmīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamās mārketinga zināšanas. Tā kā kurss ir salīdzinoši īss, tas var sniegt zināšanas par mārketinga pamatiem, nevis dziļas un plašas zināšanas šajā jomā.

Papildus apmācībām mārketinga pamatos Hipotēku banka piedāvā apmācības arī šajos moduļos:

  • Komercdarbības pamati (mazā biznesa organizācija) – 80 stundu kurss;
  • Vadības pamati – 20 stundu kurss;
  • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums – 20 stundu kurss;
  • Uzņēmuma finanšu vadība – 20 stundu kurss;
  • Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi – 20 stundu kurss.

To kādas apmācības nepieciešamas katram pretendentam, nosaka Hipotēku bankas konsultanti, izmantojot speciāli izstrādātu testu.  Katrs Starta programmas pretendents var apgūt zināšanas ne vairāk kā divos piedāvāto apmācību moduļos. Ja pretendenta zināšanas visos jautājumos ir pietiekamas, apmācības nav obligātas.

Papildus pakalpojumi programmas ietvaros

Papildus apmācībām, Hipotēku bankas Starta programmas ietvaros ir pieejamas arī konsultācijas biznesa plāna izstādē, kuru mērķis ir palīdzēt sagatavot veiksmīgu un kvalitatīvu biznesa plānu, ko vēlāk iespējams realizēt.

Pēc apmācību un konsultāciju posma pabeigšanas kopā ar sagatavoto biznesa plānu ir jāiesniedz pieteikums Starta programmas finansējumam. Šīs programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru realizācijas izmaksas nepārsniedz 60 000. Ja projekta izmaksas pārsniedz 5000 tūkstošus latu, nepieciešams piesaistīt līdzfinansējumu 10 procentu apmērā no projekta realizēšanas izmaksām. Tas nozīmē, ka maksimālais pieejamais Hipotēku bankas aizdevums ir līdz 54 000 latu.

Apmācībās mārketinga pamatos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *