Hipotēku banka piedāvā aapgrozāmo līdzekļu aizdevumus lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu. Aizdevumus iespējams saņemt tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar šo produktu primāro ražošanu, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un augļu un dārzeņu ražotāju grupām, kuras atbilst normatīvajos aktos attiecīgi norādītajām prasībām.

Lauksaimniekiem no Hipotēku bankas iespējams saņemt aizdevumu no 5 000 latiem līdz 700 000 latiem. Ja aizdevums nepieciešams kooperatīvajām sabiedrībām, tad aizdevumu var iegūt līdz 2 miljoniem latu. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu bankai jāatdod līdz 2 gadiem. Hipotēku banka apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem piešķir fiksēto procentu likmi. Respektīvi, ja aizdevums saņemts latos, tad fiksētā procentu likme ir sākot no 4%. Savukārt, ja aizdevums saņemts eiro valūtā, tad fiksētā procentu likme ir sākot no 6%.

Lai iegūtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu noteikti ir jābūt Latvijas Republikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kooperatīvajai sabiedrībai vai ražotāju grupai. Turklāt, jāņem vērā, ka pirms aizdevuma piešķiršanas Hipotēku bankas darbinieki:

  • aplūkos uzņēmuma kredītvēsturi;
  • izvērtēs uzņēmuma finanses;
  • analizēs ienākumus un izdevumus;
  • aplūkos līdzšinējo darbību;
  • veiks savu prognozi nākamajam ražošanas ciklam;
  • plānos naudas plūsmu uzņēmumā nākamajam gadam;
  • vērtēs, vai uzņēmums sniedzis pietiekamu nodrošinājumu.

Par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu ir jāgalvo uzņēmuma īpašniekam, kuram pieder vismaz 10% no uzņēmuma kapitāldaļām. Nepieciešamības gadījumā iespējams piesaistīt Lauku Attīstības Fonda garantijas.

Hipotēku banka nepiešķir aizdevumu tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri uzskatāmi par grūtībās nonākušiem un kuriem ir nodokļu parādi. Situācijā, ja aizņēmējam ir nodokļu parādi, bet viņš ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu, ka veiks nodokļu atmaksu pēc sastādīta grafika un to arī patlaban dara,  aizdevumu ir iespējams saņemt.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums lauksaimniekiem netiek piešķirts arī zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *