Ģeoloģiskā izpēte un tās veikšana

Ģeoloģisko izpēti izvēlas veikt ne tikai juridiskas, bet arī fiziskas personas, piemēram, pirms privātmājas celtniecības. Šādos gadījumos, protams, ieteicams meklēt licencētus šādu pakalpojumu sniedzējus- kvalitatīvas ģeoloģiskās izpētes veikšanai svarīga atbilstoša tehnika un arī profesionāli speciālisti, kas apmācīti šāda veida darbiem.